Hexagoon transformatie methodiek

Een concept dat leidt tot succesvol veranderen in een organisatie

De essentie


Waarom

Veel veranderingstrajecten en initiatieven in organisaties worden niet succesvol geborgd. De Hexagoon methodiek maakt duidelijk dat één dimensionele en periodieke acties niet werken en  biedt ook een antwoord en concrete handvatten op de vraag hoe je als organisatie ervoor kunt zorgen dat je wel succesvol bent in veranderingstrajecten.

Visie

De visie is gericht op het krijgen van een nieuw evenwicht  in de organisatie ten aanzien van Business, Performance en Engagement.  Dit leidt tot een vernieuwde mindset  op veranderingstrajecten. Deze vernieuwde mindset leidt tot een multi-dimensionele en integrale benadering van complexe dilemma's binnen organisaties. waardooor succesvol veranderen gewaarborgd wordt.

Missie

Organisaties helpen in het succesvol doorvoeren van veranderingen. Dit doen we door de organisatie terug te brengen naar het hart en naar hun toegevoegde waarde voor klant, medewerkers en samenleving. Vanuit de missie en visie ontstaat verbinding en een attitude die gericht is op continue verbeteren.

Aanpak

De Hexagoon benadering is multidimensionaal en gebaseerd op integraal samenwerken waarbij de aanwezige expertise optimaal wordt benut door een structurele dialoog. Dit vraagt om een mindset die gericht is op verbeteren en het inslijpen van nieuwe routines. Uitgangspunt is doen vanuit feitelijke waarnemingen en zichtbare effecten.

Het boek


De Hexagoon methodiek is een in Nederland ontwikkeld en inmiddels beproefd concept voor organisaties in verandering. Dit boek reikt inzichten, handvatten en geeft antwoord op vragen hoe organisaties succesvol te laten zijn in veranderingstrajecten.

Klanten